Home Góry Las Miasto Przyroda Miejsca Historyczne Okolice Jasła Inne Linki

Zabytki Beskidu Niskiego Zabytki na Ukrainie Zabytki w Rumuni Zabytki w Grecji Zabytki w Rosji

Ziemia Święta Zamki i Pałace Obiekty Sakralne Inne Zabytki Polskie Zabytki Europy
slajd
Koniec
Slajdy Zatrzymaj
Małe foto Duże foto
Poprzednia Następna

Poprzednia - Zabytki Beskidu Niskiego Zabytki na Ukrainie Następna - Zabytki w Rumuni
Kiedy tło strony zamienia się na białe, zaczyna działać skrypt ułatwiający podgląd zdjęć

Podhorce

Zamek - pałac zbudowany w latach 1637-1641. Jest jedną z najbardziej okazałych rezydencji magnackich
W zamku była ogromna kolekcja malarstwa, która teraz znajduje się w różnych muzeach - duża jej część. w Brazylii
Podhorce były własnością Podhoreckich, Koniecpolskich, Sobieskich; Rzewuskich i Sanguszków
Kościoła Podniesienia Krzyża Świętego, postawiony na osi bramy wjazdowej, jest rotundą o średnicy 12 m,
posiada portyk złożony z 14 kolumn korynckich. Po drugiej stronie zamku, na zboczu, znajdował się ogród włoski na trzech obniżających się tarasach. W pobliżu znajduje się zamek w Olesku.

Podhorce Podhorce Podhorce

Podhorce Podhorce Podhorce

Podhorce Podhorce Podhorce

Podhorce Podhorce

Olesko

Zamek położone 72 km od Lwowa, 5 km od Podhorców przy szosie kijowskiej, zbudowany na przełomie XVI i XVII w.
W 1629 na zamku w Olesku urodził się król Jan III Sobieski.
Stanowi obecnie filię znanej Lwowskiej Galerii Sztuki. Nieopodal zamku znajduje się kościół i klasztor
oo. kapucynów fundacji Rzewuskich z 1739 roku.

Olesko Olesko Olesko

Olesko Olesko Olesko

Poczajow

Ławra Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie, drugi pod względem ważności ośrodek prawosławnego życia monastycznego na całej Ukrainie po Ławrze
Pieczerskiej w Kijowie. Pojedynczy mnisi osiedlali się w jaskiniach na wzgórzu już w XII w.
W XVIII w. monaster przyjął unię, w okresie tym powstała większość istniejących do dziś budynków klasztornych,
w tym główny sobór Zaśnięcia Matki Bożej w stylu rokoko, zaś kult Poczajowskiej
Ikony Matki Bożej rozszerzył się na cały teren Rzeczypospolitej
W skład Ławry wchodzi: sobór Trójcy Świętej, dzwonnica wysokości 65 metrów, cerkiew Pochwały Matki Bożej,
sobór Zaśnięcia Matki, placyk ze studnią Hioba Poczajowskiego, grota Hioba Poczajowskiego i cerkwie skalne

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

Poczajow Poczajow Poczajow

>

Złoczow

Zamek (cytadela) w Złoczowie powstał w latach 1634-1636 - był własnością Sobieskich.
Fortyfikacje stanowią wały, na planie kwadratu z pięciokątnymi bastionami mającymi sześcioboczne,
kamienne wieżyczki strażnicze. Jan III Sobieski, odziedziczywszy po matce Złoczów, zniszczony w wojnach kozackich,
odnowił, wzmocnił i ozdobił zamek. W roku 1740 przeszedł na własność Radziwiłłów. W 1801 r.
Złoczów wraz z zamkiem nabył na licytacji Łukasz hr. Komarnicki.
W 1872 r. nabył go rząd austriacki i przeznaczył na więzienie.

Złoczow Złoczow Złoczow

Złoczow Złoczow Złoczow Złoczow

Złoczow Złoczow Złoczow

Złoczow Złoczow

Złoczow Złoczow Złoczow

Złoczow Złoczow Złoczow

Złoczow Złoczow Złoczow

Zbaraż

Zamek otoczony przez ziemne fortyfikacje wybudowany w 1626 roku, był nieskutecznie oblegany przez Kozaków
w 1649 - opisał to Henryk Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem.
W XVIII wieku zamek należał do rodu Potockich. Twierdza została zbudowana na planie kwadratu o boku 88 metrów
z czterema bastionami w narożach o wysokości 23 metrów z kazamatami i fosą o szerokości 20 metrów.

Zbaraz Zbaraz Zbaraz

Zbaraz Zbaraz Zbaraz

Wystawa na zamku w Zbarażu

Zbaraz Zbaraz Zbaraz

Zbaraz Zbaraz

Okolice zamku w Zbarażu

Zbaraz Zbaraz

Rzymskokatolicki kościół i klasztor oo. Bernardynów pw. św. Antoniego

Zbaraz Zbaraz Zbaraz

Dubno

Twierdza Dubno, czyli zamek bastionowy na Wołyniu, znajduje wśród rozlewisk rzeki Ikwy.
Pierwszy zamek wybudowany na początku XVI wieku. Nowoczesna twierdza bastionowa typu nowowłoskiego powstała
na początku XVII wieku. Była własnością Ostrogskich, Lubomirskich, Sanguszków. Jedna z najsilniejszych na Wołyniu.
Dzięki temu nie mogli jej zdobyć Kozacy w 1648 roku i wojska moskiewskie w 1660 roku

Dubno Dubno Dubno

Dubno Dubno Dubno

Dubno Dubno Dubno

Dubno Dubno Dubno

Bakczysaraj

Stolicą Chanatu Krymskiego, gdzie znajduje się muzułmański kompleks pałacowy, zbudowany w XVI przez otomańskich,
perskich i włoskich architektów,A w nim najważniejszy na Krymie meczet.
Adam Mickiewicz poświęcił miastu szereg Sonetów krymskich.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

W okolicy znajduje się całkowicie wydrążony w skale Monastyr Uspieński

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Miasto Bakczysaraj i okolice

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj Bakczysaraj

Chersonez

Starożytne miasto greckie na Krymie. Początkowo miasto - państwo, które potem przekształciło się w stolicę państwa
obejmującego znaczną część zachodniego Krymu. W II wieku n.e. w mieście stacjonował kontyngent wojsk rzymskich.
Następnie było w granicach Bizancjum. W roku 988 Chersonez zdobyły wojska ruskie księcia Włodzimierza I,
który jednak pod wpływem negocjacji zgodził się zwrócić miasto, a także według niektórych źródeł właśnie
w Chersonezie przyjął chrześcijaństwo. W latach 1861 - 1892. Wybudowano dwupoziomowy sobór pw. Św. Włodzimierza.
Ruiny miasta znajdują się obecnie w granicach administracyjnych Sewastopola.

Chersonez Chersonez Chersonez

Chersonez Chersonez Chersonez

Chersonez Chersonez Chersonez

Chersonez Chersonez Chersonez

Chersonez Chersonez Chersonez

Chersonez Chersonez Chersonez

Chersonez Chersonez Chersonez

Pałac w Liwadii

Pierwszą rezydencję zbudował polski magnat Leon Potocki w 1834 roku. W 1860, posiadłość kupił car Rosji Aleksander II Romanow.
W 1910-1911, na polecenie cara Mikołaja II Romanowa wybudowano neorenesansowy pałac. Pałac w Liwadii był
ulubionym miejscem letniego wypoczynku carów. W latach 1925-1974, w całym kompleksie mieściło się sanatorium.
Podczas konferencji jałtańskiej w liwadyjskim pałacu rezydował prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt.

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii Pałac w Liwadii

Pałac Woroncowa

Budowany w latach 1831-1846 z diabazu -magmowej skały. W pałacu jest 150 komnat.
Jest on połączeniem romańskiego i gotyckiego stylu brytyjskiego z architekturą Wielkich Mogołów w Indiach
i stylem mauretańskim. Każda część pałacu jest w innym stylu. W parku pałacowym o powierzchni 40 ha
znajduje się wiele egzotycznych drzew i roślin. W czasie trwania konferencji jałtańskiej pałac w Ałupce był
siedzibą delegacji brytyjskiej, na czele z Churchillem.

Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa

Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa

Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa

Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa

Park Woroncowa

Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa

Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa Pałac Woroncowa

DrohobyczLwówLwów

Drohobycz Lwów - Dawni Dominikanie Dawni Dominikanie Wnętrze

  Lwów  

Lwów Kościół Bernardynów Lwów Katedra Łacińska Lwów Kościół Przemienienia

LwówLwówZłoczów

Lwów Kościół Bernardynów Katedra Ormiańska Złoczów

  Kamieniec Podolski  

Kamieniec Podolski - zamek Kamieniec Podolski - zamek Kamieniec Podolski - Górny zamek

  Chocim  

Chocim Chocim Chocim

  Stanisławów  

Stanisławów Stanisławów Stanisławów

  Skała Podolska  

Skała Podolska Skała Podolska Skała Podolska

  Czerniowce  

Czerniowce Czerniowce Czerniowce

CzerniowceCzerniowceBuczacz

Czerniowce Czerniowce Buczacz

Poprzednia - Zabytki Beskidu Niskiego Zabytki na Ukrainie Następna - Zabytki w Rumuni